DAXOROL UNIGRUND

Bazë e gatshme thellësie

Bazë thellësie e gatshme për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm si dhe në sisteme WDV për të gjitha suvatë fërkuese dhe gërvishtëse me bazë minerale dhe rrëshirë artificiale.

Bazamentet duhet të jenë të qëndrueshme, të pastra, të thata dhe të afta për bartje. Lyerjet ose suvatë e dobëta duhet të largohen pa mbetje. Përdorimi mund të behët me roler, furçë apo me spërkatje. Përzierja me materiale të tjera nuk ështe e lejuar.

                                                                                   

Të dhëna teknike 

 

 

 

Joomlarulit.com